Spieg-kl-114e.jpg

Autumn leafes on a lake near Nikko